Corp subțire via eurialo 77 roma


  • Он был очень смущен, услышав, как Элвин назвал их отцом и матерью - словами, которые в Лисе по-прежнему сохраняли свое древнее биологическое значение.
  • PSB 05 Clement Alexandrinul
  • Но это уже не имело никакого значения, потому что успех все-таки ждал других, направляемых мудрыми психологами Лиза.
  • Cum să slăbești pentru mămici ocupate
  • Он уселся на него и стал ждать продолжения.

Pe cind eram bursier la Internatul teologic mi-a căzut în mînă traducerea an Hmba iranceză a operei lui Clement Ale- xandrinul : A. IV şi V, Paris, Clement m-a cucerit şi m-am hotărît ca pentru teza de licenţă să-mi iau an sabiect din acest autor.

Şi astfel, încă de pe cînd eram în anul III, am propus dascălului meu, proiesorul de neuitată amintire Teodor M. Proiesorul a fost de acord.

corp subțire via eurialo 77 roma

Şi astfel, inam sus- ţinut teza, fund apreciată cu corp subțire via eurialo 77 roma de dascăl şi de membrii comisiei examinatoare. La corp subțire via eurialo 77 roma de la Atena, hotăiîsem ca, pe baza textuiui original al lui Clement, să restmcturez teza mea de licenţă în vederea unei publicăii.

corp subțire via eurialo 77 roma

Aii venit, însă, vremi şi vremi, obligaţii şi obligaţii, anga- jări şi angajări, care nu mi-au dat răgazul trebuincios unei astîel de lucrări. Socoteam gîndnl trecut în amintire şi, de ce să n-o spun, în uitare; la Clement, teologul dragostei mele din studenţie, nu mă mai gîndeam.

corp subțire via eurialo 77 roma

Nu era în intenţia mea să mă programez cu tradu- cerea scrierilor lui Clement Alexandrinul, pentru că aveam în lucru traducerea opeiei integrale a siîntului loan Gură de Aur şi a unor scrieri ale sfîntului Vasile eel Mare. Dar, şi aici a intervenit din nou Tîndumla lui Dumnezeu.

Sa Părintele Aihimandrit Bartolomeu Anania, Directorul Editurii Institutului Biblic şi corp subțire via eurialo 77 roma Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, acest gînditor şi poet, îndiăgit de haina pe core din copilărie a lmbrăcat-o, care, datorită talentului, priceperii şi iniţiativei sale, a dat Editurii Patriarhiei noi potenţe şi noi valori, în calitatea sa de Preşedinte al Comisiei de editare a Colecţiei «Părinţi şi Scriitori Bi- sericeşth, mi-a propus să traduc eu opera corp subțire via eurialo 77 roma Clement Alexandrinul, întrucît toţi cunoscătorii de limbă greacâ pe care i-a sollcitat au re- fuzat.

The jaws that bite, the claws that catch! Beware the Jubjub bird, and shun The frumious Bandersnatch! One, two!

Propunerea Prea Cuvioşiei Sale mi-a adus în minte şi inimă dra- gostea mea de Clement din anii studenţiei şi am acceptat. Am acceptat şi cu nădejdea că ideile lui Clement, care au general în timpul stu- denţisi mele atîtea gînduri şi dorari, atîtea idealuri de viaţă creştinâ, vor genera şi în cei care vor lua contact cu gîndirea dascălului alexan- drin, într-o traducere accesibilă lor, aceleaşi gînduri, doru,ri şi idealuri, dai şi cu nădejdea că-mi voi aduce la îndeplinire gîndul de-a re- structura subiectul tezei de licenţă pe baza textuiui original.

corp subțire via eurialo 77 roma

Nu ştiam, însă, la ce muncă mă angajez, nu ştiam ce greutăţi pre- zintă limba lui Clement Alexandrinul. Că, într-adevăr, textul dascălului alexandrin, mai ales eel din Stromiate, pune mari greutăţi de traducere şi de interpretare.

corp subțire via eurialo 77 roma

De pildă Stăhlin spune că a avut sub ochi tiaduceiea In manusciis a lui Ludwing Fiiichtel, care i-a dat prilejul ca în multe locuri să gîndească din nou propria sa traducere şi sâ o schimbe în unele locuri. Mai mult, «în unele locuri deosebit de grele, spune Stăhlin, abia după lungi discuţii cu Fiiichtel am ajuns de acoid asupia celei mai bune tedăih i. La îel şi eu, deşi am avut la îndemînâ tiaduceiile notate mai os, totuşi textul lui Clement mi-a pus maii piobleme de inteipietaie şi a trebuit să iac iaţă la multe gieutăţi de lexic şi de constiucţie a iiazei.

De aceea, şi despie tiaduceiea aceasta, pe care o piezint cititoiiloi romăni, adaug cele spuse de Claude Mondâsert despre tiaduceiea sa: «In ce piiveşte tiaduceiea, vieau pentiu moment să nu spun nimic, ci să aştept judecata cititoiiloi. Le voi ii foarte lecunoscătoi de-mi voi comunica observaţiile şi sugestiile loi; sînt dinainte convins că le voi face cu bunăvoinţă; iar cei core au înceicat înşişi să traducă Stroma- tele, voi ii, ciedem, cu multâ bunăvoinţă» 3.

corp subțire via eurialo 77 roma

Traduced le făcute de : — A.