Posibilități infinite de pierdere în greutate bronx


Simţi lacrimile şiroind pe obrazul uscat, acum umed, mânjit de noroi.

posibilități infinite de pierdere în greutate bronx

Capul îi era aplecat până-n piept şi părul murdar i se lovea de obraz când tresălta. Fiecare gură de aer o făcea să strângă din dinţi. Încerca să-şi întredeschidă nu poate slăbi nici o perioadă dar nu reuşea.

Încărcat de

Ar fi vrut să ştie unde se află. Într-un moment de răgaz auzi valurile mării în depărtare lovindu-se de ţărm şi în momentul următor simţi acel gust sărat pe vârful limbii.

Înghiţi în sec şi îşi ridică fruntea din pământ. Pietrişul de sub genunchi o rănea, pielea inflamată se umflase şi pulsa de durere.

Spune-ţi părerea

Încerca să se gândească la ce va lăsa în urmă dar nu putea. Simţi a doua oară lacrimile curgând. Închise ochii şi strânse puternic din ei încercând să- şi construiască o barieră între lumea fizică şi minte. Dar nu reuşea să o ţină în picioare. De câte ori încerca să se gândească la trecut, bariera se fisura şi aspecte ale lumii fizice năvăleau înauntru.

Nimeni nu-i va vizita mormântul şi într-un final când buruienile vor fi crescute şi piatra va fi crăpată, numele ei nu va mai fi lizibil.

Faceți căutări pe acest blog

Atunci va fi catalogată o străină, o prezenţă post- mortem anonimă care ocupă un loc în pământ în zadar. Va fi dezhumată şi nici atunci nimeni nu o va recunoaşte.

După incinerarea oaselor, cenuşa ei va sta într-un bol lângă alte zeci de boluri pe un raft plin de praf. Atunci nu se va mai simţi singură. Va şti că durerea ei, deşi prăfuită, va fi împărtăşită de alte rămăşiţe ale vieţii fizice de mult apuse. Gândurile acestea o făcură să tremure propulsând-o înapoi în lumea reală. Totul a început cu 30 de ani în urmă.

posibilități infinite de pierdere în greutate bronx

În vremurile când zilele ploioase erau rapid înlocuite cu cele secetoase şi aprige. Atunci când, după o zi călduroasă, la apusul zilei, o ploaie rece uda asfaltul şi inhalai acel miros ce-ţi definea vara. Îţi caracteriza o perioadă amplă a copilăriei, o perioadă în care îţi dovedeai că eşti în stare de orice şi nimeni nu putea sa-ţi impună altceva.

Aşa se întâmpla pe-atunci.

posibilități infinite de pierdere în greutate bronx

Kennedy era în cursa posibilități infinite de pierdere în greutate bronx împotriva lui Nixon. Anul a fost al lea an decisiv în alegerea preşedintelui Statelor Unite ale Americii.

Mult mai mult decât documente.

Era o luptă aprigă între democraţi şi republicani şi pe 8 noiembrie când toate radiourile transmiteau procentajele atât de apropiate şi totuşi atât de depărtate în favoarea lui Kennedy, un suflet se născu. Plouase necontenit de câteva zile.

Toate râurile se umflaseră şi revărsau. Cu spatele rezemat de geamul rece care se 7 zguduia puternic la fiecare tunet, Mary McKenzy o născu pe Karen. După acel moment totul se schimbase. Mary şi fiica ei ieşiseră din Timp. Mergeau paralel cu el deşi nu înaintau deloc. Păreau că pot trăi o veşnicie.

Trei ani mai târziu, posibilități infinite de pierdere în greutate bronx o lună înainte de moartea preşedintelui, William McKenzey moare în partea opusă a oraşului, victimă a unui accident rutier. Moartea soţului a făcut-o pe Mary să-şi reia locul în Timp, să-şi continue regresiunea în viaţă. Câteva luni mai târziu este concediată de la fabrica de textile Riverside şi porneşte posibilități infinite de pierdere în greutate bronx paşi mărunţi spre casă. Gândurile îi zburau haotic prin minte dar numai unul singur stătea pe loc.

Karen împlinea în ziua aceea 4 ani. În timp ce se juca în camera ei cu micile păpuşi din lână aşteptându-şi mama cu cadoul mult aşteptat, Mary se transpune.

Părerea ta

Se situează cu mintea în alt spaţiu şi în alt timp. Nu-i mai pasă de ce se întâmplă în jurul ei în aşa fel încât lumea fizică i se pare că posibilități infinite de pierdere în greutate bronx devenit o utopie.

posibilități infinite de pierdere în greutate bronx

Irealul se contorsionează şi-i provoacă halucinaţii meschine. Istoria a înfrânt-o, a judecat-o şi a învins-o. Ar fi vrut ca lucrurile să rămână la fel, la fel ca acum trei ani când ieşiseră din bucla infinită a timpului dar a fost în zadar.

posibilități infinite de pierdere în greutate bronx

Timpul a chemat-o înapoi şi nu s-a putut împotrivi. În şopronul întunecat se spânzură. Bărbatul posibilități infinite de pierdere în greutate bronx din bocanci provocând un zgomot puternic în acea tăcere deplină. Ea zvâcni fără să-şi dea seama de acest lucru, dar simţi treptat cum groaza faţă de bărbatul învăluit în umbră creşte din ce în ce mai tare cu fiecare secundă trecută şi fiecare pas făcut.

Îşi ridică ochii spre el şi 8 îl înfruntă. Ştia că acum nu mai are nicio urmă uitată sau lăsată în lumea fizică. Era gata să se transpună, să-şi reîntâlnească părinţii de mult pierduţi. Lacrimile încetară să mai curgă şi îşi aştepta inevitabila sentinţă.

Scopul Final - Alex Grama

Bărbatul care stătea impunător în faţa ei îşi afundă şapca pe cap şi o trase deasupra ochilor în aşa fel încât lumina lunii să nu-l atingă. Ridică pistolul şi pierdere în greutate cursa piedica. La auzul sunetului mecanic, fiecare fibră din corpul ei începuse să se încordeze puternic, muşchii picioarelor să se strângă într-o contracţie dureroasă şi pumnii să macine orice fărâmă de praf într-o strânsoare crâncenă.

Foto: C. Ion Basgan, bl.

Închise ochii încercând să blocheze orice sunet din exterior şi aşteptă. Era pe marginea prăpastiei şi se uita în gol. Vântul îi bătea puternic în faţă dar reuşea, totuşi, să-şi ţină ochii deschişi. Deodată auzi ţipete stridente şi se uită brusc înapoi. În faţa ei, câţiva bolovani căzură în gol. În secunda următoare simţi că zboară.

Parfumul mamei ei o făcea să se slăbește 7 fericită. Vântul continua să bată cu putere, aruncându-i părul pe spate.

Mutându-şi ţinta de pe cap înspre umăr, apăsă pe trăgaci. Surprinsă de traiectoria neaşteptată a glonţului, îl primi din plin aruncând-o pe spate.

În momentul când proiectilul îi străpunse carnea simţi o durere sfâşietoare. O durere înălţătoare care ieşise din graniţele normalului. În timp ce reculul pistolului îi amorţise palma bărbatului, Karen stătea întinsă pe spate privind perplexă sângele care şiroia din umăr. Sunetele se estompau. În jurul ei liniştea se aşternuse.

În depărtare valurile loveau necontenit ţărmul rece. O furtună se simţea departe. Vântul făcea ca geamul de sus să tremure. Nu putea să-şi ridice privirea spre el dar ştia că este acolo, ca o poartă de scăpare imposibilă la care nu va putea ajunge niciodată. Simţi a doua oară gustul sărat pe vârful limbii. Clipi încet şi îşi continuă ascensiunea.

Viaţa ei continuă să curgă în continuare la vale, presărată cu dezamăgiri dar şi bucurii, aflată întotdeauna în pas cu Timpul. Îşi petrece toată copilăria şi adolescenţa înotând cu o singură mână, fără mişcări depline, rămânând în urmă la toate capitolele. La 18 ani îşi dă seama că viaţa ei până acum a fost o pictură fadă, având culori şterse. Şterse de vânt, de ploaie, de lacrimile curse şi de Istoria care s-a răzbunat. S-a chinuit să o coloreze dar pensulele erau rupte, roase de Timp.

Intră la o facultate anonimă cu scopul de a posibilități infinite de pierdere în greutate bronx un contur palpabil al vieţii.