Pierdere în greutate de Courtney Younglove


Acest tratat  a fost semnat sub presiunea marilor puteri, în urma unui război declanşat de Rusia, cu mandat european. Turcia învinsă a fost nevoită să facă importante concesiuni  şi obligată să slăbească controlul asupra Tărilor româneşti.

pierdere în greutate de Courtney Younglove

În timp pierdere în greutate tempest dujour Rusia cauta să-şi mărească influenţa asupra sud-estului Europeiinteresele economice englezeşti au jucat un rol decisiv. Anglia, în căutare de noi pieţe de desfacere şi de resurse, interesată în special de grîul românesc, ajunge pînă la gurile Dunării, unde se loveşte de monopolul turcesc asupra comerţului cu Principatele.

pierdere în greutate de Courtney Younglove

Prevederile tratatului cu privire la ţările române urmăreau  tocmai asigurarea condiţiilor prielnice pierdere în greutate de Courtney Younglove liber şi dezvoltării capitaliste în principate. Semnat la Adrianopol Turcia Europeanătratatul prevedea recunoaşterea independenţei Greciei, autonomia Serbiei precum şi autonomia administrativă a Moldovei şi Valahiei titlul V al acestui tratatinclusiv retrocedarea celei din urmă cetăţilor turceşti de la Turnu Măgurele, Giurgiu şi Brăila.

pierdere în greutate de Courtney Younglove

Prevederile economice ale tratatului pentru Principatele Româneşti au constituit un puternic imbold pentru agricultură şi comerţ, scutindu-le de obligaţia de a aproviziona Constantinopolul şi recunoscîndu-le libertatea comerţului cu toate ţările. Poarta a fost de asemenea de acord cu redactarea unor noi regulamente administrative referitoare la Principate, sub supravegherea Rusiei, şi a acceptat ocupaţia rusească din Principate, pînă la plata unor mari despăgubiri de război.

Prin tratat s-a consolidat astfel poziţia Rusiei în Principate, dar, totodată, s-au făcut paşi importanţi pentru împlinirea idealurilor boierilor reformatori, de scuturare a dominaţiei otomane.

pierdere în greutate de Courtney Younglove

Acum rămîneau valabile doar o parte a elementelor de suzeranitate otomană — tributul anual şi dreptul sultanului de a confirma alegerea domnilor. De aceea acestor cnezate li se acordă libertatea religioasă, securitatea deplină, administrarea populară locală şi dreptul de comerţ liber.

pierdere în greutate de Courtney Younglove

Articolele suplimentare acordurilor anterioare, considerate necesare pentru ca aceste regiuni neapărat să se poată folosi de drepturile lor, specificate într-un document separat, care este şi va fi respectat identic cu celelalte părţi ale prezentului acord. Ţarul Nicolae l-a însărcinat pe Contele Pavel Kiseliov Pavel Kiseleffofiţer energic şi bun administrator, cu  transpunerea în practică a prevederilor Tratatului de la Adrianopol.

pierdere în greutate de Courtney Younglove

El a preluat această funcţie în noiembriela Bucureşti. De atunci şi pînă la încheierea mandatului său, în aprilieel a avut puteri aproape nelimitate în reorganizarea vieţii politice şi economice din Principate.