Slăbește otf. INSTRUCTIUNI (A) 26/10/ - Portal Legislativ


Proba completă constă din verificarea funcţionării frânelor automate şi de mână la toate vehiculele feroviare remorcate din compunerea unui tren.

Insusirea principiilor care guvernează siguranţa traficului 3. VI, art.

Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentare şi de verificare a personalului de locomotivă înainte de îndrumare?

Reguli generale de compunere şi legare a trenurilor -Se numeşte tren, un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele şi de locomotiva de remorcare, semnalizat cu semnale de cap şi fine pierderea de grăsime 20 tren şi deservit slăbește otf cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul de locomotivă. Prin şef de tren, în înţelesul prezentelor instrucţiuni se înţelege şi şeful de slăbește otf de secţie.

slăbește otf

În cazul în care aceste trenuri nu sunt deservite de partide de manevră pe secţie, operatorul de transport feroviar este obligat să asigure partidă de manevră în staţiile respective. În cazul în care nu se asigură vagon de serviciu, OTF poate dispune ca partida slăbește otf manevră să aibă locul stabilit în cabina locomotivei din care nu se conduce trenul sau în cabina de conducere la locomotivele dotate cu o singură cabină, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind accesul pe slăbește otf.

XIV - Supravegherea prin defilare a trenurilor în circulaţie - Art Partea a IV-a. Cap IV. Aceste dispoziţii nu scutesc personalul de locomotivă de observarea atentă şi respectarea indicaţiilor semnalelor şi indicatoarelor din parcurs. Verificările aparatelor şi instalaţiilor din sala maşinilor şi alimentarea focului se vor face când mecanicul are vizibilitate bună. Dacă nu slăbește otf lua legătura cu mecanicul trenului respectiv, va transmite cele constatate, prin radiotelefon, IDM din prima staţie.

slăbește otf

Repetarea indicaţiilor semnalelor şi indicatoarelor de către cel de al doilea agent se face numai după ce s-a convins personal de indicaţia semnalului sau indicatorului respectiv. Dacă drumul de frânare real corespunzător situaţiei respective este mai mare decât distanţa de la punctul de unde a putut fi observat până la obstacol, respectiv semnal, viteza trebuie redusă astfel încât să corespundă tuturor măsurilor ce se impun.

slăbește otf

Slăbește otf intervenţie tehnică se va face numai după oprirea şi asigurarea trenului; e    să folosească nisipul în timpul patinării roţilor locomotivei. Nisipul se foloseşte numai pentru prevenirea patinării roţilor motoare, în situaţiile în care starea vremii conduce la micşorarea coeficientului de frecare între roţi şi şine.

Partea a VI-a, Manevrarea vehiculelor feroviare, Cap. I - Reguli generale privind organizarea manevrei, Art. Personalul şi modul în care se execută manevra se stabileşte în PTE. În cazul în care manevra se execută cu două sau mai multe locomotive în convoi, planul de manevră se aduce şi la cunoştinţa slăbește otf mecanici.

slăbește otf

În cazul executării manevrei prin împingere peste aparatele de cale extreme spre linia curentă, vehiculele feroviare se leagă între ele şi la locomotivă, semiacuplările de aer se cuplează pe toată lungimea trenului, iar conducta generală de aer se leagă la sursa de aer slăbește otf locomotivei. Limita de manevră în staţiile slăbește otf pe linie dublă, atunci când linia din stânga a căii duble nu este echipată cu semnale de intrare, este semnalul de intrare al liniei normale.

În cazul depăşirii limitei incintei staţiei la manevră, mecanicul trebuie avizat prin ordin de circulaţie, slăbește otf care se menţionează ora până la care este permisă depăşirea limitei incintei staţiei.

slăbește otf